Zachycení reality do 3D

Nabízíme v Čechách unikátní službu - skenování mobilním 3D laser scannerem
Devizou mobilních skenerů je kombinace přesnosti a rychlosti zaměření prostoru. Uplatnění nalézají i tam, kde je mapování rozsáhlých, nebezpečných nebo těžko přístupných prostor klasickými měřickými metodami extrémně časově náročné nebo technicky nemožné.

1 Zaměření objektu

Skenovaný objekt je zaměřen přibližně rychlostí chůze. Scanner sbírá data rychlostí 43000 bodů za sekundu. O přesnost a homogenitu dat se stará špičkový SLAM algoritmus.

2 Mračno bodů

Skenováním vznikne tzv. mračno bodů, ze kterého lze exportovat řezy, počítat kubatury, měřit rozměry a provádět další analýzy.

3 Vektorová kresba

Sofistikovaným softwarem dokážeme z mračna bodů vygenerovat vektorovou kresbu půdorysů a řezů pro další práce v CAD systému.

co nabízíme

Výsledkem 3D zaměření může být jak polotovar v podobě mračna bodů, tak například konkrétní analýza, řezy v požadovaných místech, výpočet kubatury, vrstevnicový model pozemku, půdorysný vektorový plán, atd. Výsledná data mohou posloužit samostatným projektantům, projekčním kancelářím, BIM správcům, archeologům, kriminalistům, geodetům, státní správě, stavebním úřadům, správcům GIS, CAD systémů a dalším. Mračna bodů a návazná data lze na přání georeferencovat do JTSK.

Výpočet kubatur

Zaměření a určení objemu jakéhokoliv materiálu až do rozsahu desítek tisíc metrů krychlových je otázkou okamžiku.

Podzemní prostory

Dokážeme naskenovat jakékoliv podzemní prostory. Jeskyně, štoly, stoky, sklepení, doly.

Půdorysné plány

Z mračna bodů lze snadno vyexportovat pasporty jednotlivých podlaží budov, fasád, potrubí či technologických celků.

Řezy

Mračno lze libovolně řezat a provádět exporty jednotlivých řezů ve formátu DXF / DWG

Interiérový design

Pásmo nebo dálkoměr jsou překonané. Objekt se jednoduše naskenuje a návrh vnitřního vybavení lze pak připravit snadno.

Digitální model terénu

Z mračna bodů lze také exportovat vrstevnicový model zájmové oblasti. Stavební parcely, dna řeky, nádrže, parku…

využití prostorových dat

Nejčastějším využitím prostorových dat ze 3D zaměření jsou půdorysné plány budov. Náš mobilní scanner se ale dostane i do těžko přístupných míst, jako jsou podkrovní prostory, jeskyně, stoky, točitá schodiště... Zahradní projektanti s oblibou využijí 3D model terénu pro návrh terénu a kontrolu spádu pro odvod vody. S úspěchem jsme scanner využili pro dokumentaci skutečného stavu historického mostu před jeho rekonstrukcí. Prostorová data dobře poslouží i správcům Geografických Informačních Systémů (GIS) a Informačních Modelů Budov (BIM). Jsme schopni a máme zkušenosti se zaměřením zarostlých lesních porostů pro potřeby dendrologie a dendrologického průzkumu a posudku.

Vinné sklepy

3D laserové skenování je nová technologie, která umožňuje „zrentgenovat“ sklepy, budovy, stromy a jiné objekty pod zemí i nad zemí pro různé účely s přesností 15 mm. Zvětšujete svůj sklep a nechcete narušit ten sousední? Potřebujete znát mocnost zeminy, která je nad archivem a tloušťku zdí? Místo, kde je vhodné provrtat průduch? Připravujete rekonstrukci sklepa? Hledáte originální možnost prezentace?

Mobilní skenování mění pravidla hry

Možnosti 3D zaměřování pomocí mobilního skenování jsou takřka nekonečné. Oproti fotogrammetrii nejsou mračna z mobilního scanneru na pohled tak líbivá, ale jsou přesná, dostatečně hustá a lze se spolehnout na míry z nich odečtené. Oproti stacionárním scannerům nemá mračno žádná "hluchá" místa způsobená zákryty, vše je kompletní.

Kontakty

  • Slámová 3201/10, Plzeň
  • +420 608 040 224
  • onkriz@gmail.com
[contact-form-7 id="4" title="Main Form"]

PARTNERSKÉ PROJEKTY

<