3D MOBILNÍ ZAMĚŘENÍ PROSTORU

Máme zkušenosti z geodézie, fotogrammetrie, GNSS systémů, 3D modelování, mobilní i terestrických laserových skenerů. 

SLUŽBY

Čím se zabýváme?

3D modely a řezy

Mračno lze libovolně řezat a provádět exporty jednotlivých řezů ve formátu DXF / DWG

 

Podzemní prostory

Dokážeme „zrentgenovat“ sklepy, budovy, stromy, jeskyně a jiné objekty pod zemí s přesností na 15mm.

Půdorysné plány

Náš mobilní skener se dostane i do těžko přístupných míst a obsáhne celý prostor. Zaměříme také továrny apod. za plného provozu i se zaměstnanci.

Výpočet kubatur

Zaměření jakéhokoliv objemu je laserovým měřením hračka. Při periodickém měření lze například úbytek materiálu znázornit jak číselné tak přehledně graficky ve 3D modelu.

Interiérový design

Pásmo nebo dálkoměr jsou překonané. Objekt se jednoduše naskenuje a návrh vnitřního vybavení lze pak připravit snadno.

Digitální model terénu

Z mračna bodů lze také exportovat vrstevnicový model zájmové oblasti. Stavební parcely, dna řeky, nádrže, parku…

3D SKEN

Profesionální 3D skenování prostoru

Možnosti 3D zaměřování pomocí mobilního skenování jsou takřka nekonečné. Oproti fotogrammetrii nejsou mračna z mobilního scanneru na pohled tak líbivá, ale jsou přesná, dostatečně hustá a lze se spolehnout na míry z nich odečtené. Oproti stacionárním scannerům nemá mračno žádná „hluchá“ místa způsobená zákryty, vše je kompletní.

Rychlé zaměření i za plného provozu. Možnost skenovat za úplné tmy bez GPS signálu. Přesnost a rozlišení 1-3 cm, při potřebě možnost zvýšit až na milimetry. Výsledkem může být jak tzv. mračno bodů tak konkrétní analýza prostorových vztahů. 

Jak to probíhá a co je výsledkem zaměření

Zaměření je velice rychlé. U menších objektů zabere řádově minuty, u velkých projektů je to v řádu desítek minut nebo hodin. Prostory je možné zaměřovat i za plného provozu, se zaměstnanci, stroji, zákazníky a s nábytkem. Je možné zaměřit i riziková pracoviště a prostory. Mobilní 3D skener měří i za úplné tmy a nepotřebuje signál GPS. Přesnost a rozlišení až na jednotky milimetrů.

 

Výsledkem může být jak polotovar v podobě tzv. mračna bodů, tak konkrétní analýza prostorových vztahů, řezy v požadovaných místech, výpočet kubatury, vrstevnicový model pozemku, půdorysný vektorový plán anebo vektorový model pro BIM. Výsledná data slouží samostatným projektantům, projekčním kancelářím, BIM správcům, archeologům, kriminalistům, geodetům, státní správě, stavebním úřadům, správcům GIS a CAD systémů a dalším. Mračna bodů a návazná data lze na přání georeferencovat do systému JTSK nebo kombinovat se stávajícími vektorovými, 2D i 3D fotogrammetrickými daty.

 

mám zájem

3D modely a řezy

Ze získaného mračna jsme schopni vytvořit mesh (drátěný) nebo BIM model. Vektorový model je datově méně náročnější než-li mračno bodů.

Více informací

Vektorový model je dobře použitelný například pro 3D modely ve virtuální realitě, 3D tisk, herní a filmový průmysl. Vektorizovat lze i potrubní celky, rozvody vzduchotechniky, turbíny, motory, ocelové konstrukce, lávky, ocelové schodiště apod.

Zahradní projektanti s oblibou využívají 3D model terénu pro návrh terénu a kontrolu spádu pro odvod vody. Přesné polohové a výškové umístění nového domu anebo zahradních prvků lze provést jen na základě přesného 3D zaměření, kde se projeví tvar terénu a prostorové vztahy s okolními objekty. Z mračna bodů lze snadno získat vrstevnicový plán DEM / DTM digitálního modelu terénu nebo výšku a objem koruny stávajících stromů.

Podzemní prostory

Dokážeme „zrentgenovat“ sklepy, budovy, stromy, jeskyně a jiné objekty pod zemí s přesností na 15mm. Neobjevíme sice  nepřístupné prostory (s tím částečně pomůže naše doplňková služba zaměření dokumentace), ale všechny viditelné objekty, sklepy a lisovny se ve 3D modelu umístí do správného místa.

Více informací

Zvětšujete svůj sklep a nechcete narušit ten sousední? Potřebujete znát mocnost zeminy, která je nad archivem, pro možnost výstavby budovy nad sklepem? Tloušťku zdí mezi sousedními sklepy? Přesné místo, kde je vhodné provrtat průduch? Zjistit, zda se chodba nestáčí a nezasahuje na sousední pozemek? Připravujete rekonstrukci sklepa, podklad pro projekt vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky? Hledáte originální možnost prezentace? Máme bohaté zkušenosti ze skenování vinných sklepů různých velikostí, tvarů a stavů podloží, v nichž byly vyhloubeny.

Naše zaměření jeskyně Výpustek a části zatím nezmapované Amatérské jeskyně bylo popsáno i v odborném článku Marka Audyho ve Spelo Fóru. Mobilní 3D skenování je popsáno jako revoluce v mapování jeskyní. Fotografie pochází z prosince 2018 z Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Toto místo je vzdálené asi hodinu chůze a lezení od vstupu, jiným přístrojem v podstatě neměřitelné. Od jeskyňářů dostáváme další poptávky po zaměření těžko přístupných prostor, například podzemí Radhoště nebo podzemní továrny Richard – soustavy tří bývalých hlubinných vápencových dolů u Litoměřic, kterou nacisté za druhé světové války přestavěli na utajenou podzemní továrnu určenou pro zbrojní výrobu. Zaměřovali jsme též dešťovou stoku barokního kostela v Karlových Varech nebo historickou huť Barbora v Jincích.

Půdorysné plány

Nejčastějším využitím prostorových dat z mobilního 3D skenování jsou půdorysné plány budov – pasportizace. Náš mobilní skener se dostane i do těžko přístupných míst, jako jsou podkrovní prostory, sklepy, stoky, točitá schodiště apod.

Více informací

Zaměřit továrnu, elektrárnu, halu, výrobní linku během provozu uprostřed směny a s mnoha pracovníky není problém. Není potřeba zastavovat výrobu, ochlazovat potrubní celky, kotle. Vše dokážeme zaměřit za plného provozu.

Skenování je také ideální pro stavebně historický průzkum. Tím, že skener obsáhne celý prostor, tak jsou ve výsledcích patrné tloušťky a nerovnosti zdí, stropů, krovů a vzájemné polohy dílčích prvků budovy. Je také snadné provést horizontální či vertikální řez objektu, jakýmkoliv místem a pod jakýmkoliv úhlem. Výsledkem mohou být 2D referencované DXF rastry ve skutečném měřítku anebo klasická CAD vektorová čárová kresba.

Téma samo pro sebe je tzv. Prohlášení vlastníka budovy. Pro jeho podklad je zapotřebí přesné zaměření plochy půdorysu bytových jednotek a společných prostor budovy. Zejména ve velkých městech, kde je cena za metr čtvereční prodávané plochy bytu vysoká, může dle našich zkušeností vzrůst hodnota nemovitosti až o stovky tisíc korun jen díky novému zaměření.

S úspěchem jsme 3D scanner využili pro dokumentaci skutečného stavu historického mostu před jeho rekonstrukcí. Jsme schopni a máme zkušenosti se zaměřením zarostlých lesních porostů pro potřeby dendrologie a dendrologického průzkumu a posudku, ale třeba i se zaměřením hřbitova.

Výpočet kubatur

Zaměření objemu je s laserovým skenováním hračka. Díky bezkontaktní metodě je možné se pohybovat i v nebezpečném prostředí. Měření provádíme jak jednorázově, tak periodicky, kdy lze úbytek nebo přírůstek materiálu vyjádřit jak číselně, tak i přehledně graficky barevně nad 3D modelem.

Více informací

Zaměřujeme kubaturu uhlí, soli, kamene, písku, zeminy, strusky, kalů, sutě, skládek odpadů, rybničního bahna a jiných materiálů. Revize zásob lze vyhotovit jednorázově nebo pravidelně. Problémem nejsou ani objemy ve stovkách tisíc metrů krychlových. Měření provádíme jak jednorázově, tak periodicky, kdy lze úbytek nebo přírůstek materiálu vyjádřit jak číselně, tak i přehledně graficky barevně nad 3D modelem. Z jednoho snímku tak rychle zjistíte, v jakých místech a o kolik materiál chybí anebo přebývá.

3D modely terénu a zahradní architektura

Zahradní projektanti s oblibou využívají 3D model terénu pro návrh terénu a kontrolu spádu pro odvod vody.

Více informací

Přesné polohové a výškové umístění nového domu anebo zahradních prvků lze provést jen na základě přesného 3D zaměření, kde se projeví tvar terénu a prostorové vztahy s okolními objekty. Z mračna bodů lze snadno získat vrstevnicový plán DEM / DTM digitálního modelu terénu nebo výšku a objem koruny stávajících stromů.

Recenze

Co o nás říkají naši klienti?

S firmou BlueScan spolupracujeme jakožto geodetická firma již od začátku a máme společně za sebou mnoho úspěšných projektů, od malých až po ty velké. Osvědčila se nám spolupráce s kombinací terestrického a mobilního skenování pro největší efektivitu a tím možnost nabídnout konkurenceschopnou cenu.
Jaroslav F. - Plzeň

Od firmy BlueScan si necháváme periodicky zaměřovat kubatury na skládce stavební suti v recyklačním centru. Vyhovuje nám, že měření trvá jen pár desítek minut a není při něm potřeba narušovat provoz mechanizace. Výsledná kubatura má přesto dobrou přesnost.
Rostislav S. - Nové Strašecí

BlueScan používá mobilní skenery, se kterými rychle zaměří interiéry budov a byty pro následné vyhotovení dokumentace skutečného stavu či Prohlášení vlastníka budovy. Největší výhoda je v rychlosti skenování, kdy jeden byt je zaměřený během 5 minut a nájemníky naruší naprosto minimálně. 
Petr L. - Praha

Mobilní skenování používáme jako nástroj pro rychlý a snadný zdroj dat pro naše BIM modelování. Pro vynesení základních kontur 3D modelu budovy je přesnost dat z mobilního skeneru dostatečná.
Lukáš S. - Kadaň

Chcete se na něco zeptat?

Působíme po celé ČR.

info@bluescan.cz

+420 608 040 224